Home

Specjalista w branży profesjonalnych maszyn pralniczych

Z uwagi na duże zapotrzebowanie przede wszystkim na używane i nowe przemysÅ‚owe maszyny pralnicze, firma LEM Holland zapoczÄ…tkowaÅ‚a w 2010 r. dziaÅ‚alność dużego dziaÅ‚u rewizyjnego w nowym obiekcie w Apeldoorn. W hali produkcyjnej o powierzchni ponad 1500 m2 odbywajÄ… siÄ™ przeglÄ…dy rewizyjne różnorodnych typów urzÄ…dzeÅ„: od pralki o pojemnoÅ›ci 7 kg po kompletne instalacje pralnicze. ZostajÄ… one doprowadzone do stanu „jak nowe” i przygotowane do transportu do krajów caÅ‚ego Å›wiata.

Åšwiatowi klienci

Nasze maszyny sÄ… dostarczane do krajów Europy, Ameryki PóÅ‚nocnej i PoÅ‚udniowej, Azji, Afryki i Åšrodkowego Wschodu. Na życzenie możemy je caÅ‚kowicie zainstalować. Od profesjonalnych pralni po serwisy dużych placówek, od hoteli po centra medyczne.